Nålbindning
  
  
Teknik

Variant 2

bild 1    bild 2    bild 3    bild 4
1. En tät bindning. Andvänd en tunn platt nål.
   
2. Gör uppläggningen, plocka två maskor bakom tummen.
3. Under tummaskan ochdra igenom.
4. Låt nya tummaskan lägga sig under den gamla, du har nu två makskor på tummen.

bild 5    bild 6    bild 7    bild 8
5. Plocka åter upp de två maskorna bakom tummen, under tummaskorna.
   
6. Dra igenom och du har nu tre maskor på tummen.
7. Lyft av översta tummaskan.
8. Ta sista tummaskan 1 och nästa maska 2.

bild 5    bild 6    bild 7    bild 8
9. Vrid nålen och plocka upp maska 3 bakifrån. Dra igenom maska 1 och 2.
   
10. Vrid tillbaka nålen och igenom maska 1 och 2 igen.
11. Under tummaskorna och dra igenom.
12. Nu har du tre tummaskor och tre maskor bakom tummen.

bild 5    bild 6    bild 7    bild 8
13. Fortsättningsvis jobbar du med fyra maskor bakom tummen Plocka upp en ny tummaska 1 och en gammal 2 på nålen.
   
14. Ta upp maska 3 och 4 bakifrån
15. Vrid nålen tillbaka och igenom maska 1 och 2.
16. Och under tummaskorna.

bild 5    bild 6    bild 7    bild 21
17. Fortsätt nu vidare så här.
   
18. Sy ihop arbetet, börja med första maskan.
19. Fortsättningsvis tar du en ny och föregående maska när du syr.