Nålbindning
  
  
Teknik

Variant 1

variant 1    bild 1    bild 2    bild 3
1. Denna varianten ger en tät och vacker bindning. Behöver inte valkas, använd en tunn fin nål.
2. Du har nu 2 öglor/maskor bakom tummen. Plocka upp dem, börja med den som ligger närmast tummen.
3. Vrid nålen och stick ner den under tummaskan.
4. Släpp tummaskan och dra år lite så den gamla maskan lägger sig lagom runt nålen.

bild 4    bild 5    bild 6    bild 7
5. Håll emot med tummen och dra nålen igenom.
6. Och låt löptråden bilda en ny tummaska.
7. Nu har du 3 maskor bakom tummen.
8. Nu får du bestämma hur många maskor du vill plocka upp bakom tummen i fortsättningen. Jag tar 2 i detta exemplet.

bild 8    bild 9    bild 10    bild 11
9. Vrid nålen och stick ner den under tummaskan.
10. Dra åt och släpp tummaskan.
11. Det finns inga rätt eller fel över hur många maskor man vill plocka upp bakom tummen. Men man måste göra lika hela arbetet.
12. Nu har du 4 maskor bakom tummen.

bild 12    bild 13    bild 14    bild 15   
13. Gör nu uppläggningen så lång du behöver, beroende på vad du tänker göra.
14. När det är dags att ta ihop arbetet måste man vara nog med att få "rätt" maska. Tittar man nog är det lätt att se vilken det är.
15. Fortsätt som tidigare med att plocka upp 2 maskor bakom tummen vrid och stick ner under tummaskan.
16. Dra åt och dra igenom nålen.

bild 16    bild 17    bild 18    bild 19
17. En ny tummaska bildas.
18. Plocka nu upp 1 ny maska framför arbetet och sen som tidigare 2 maskor bakom tummen.
19. Bäst resultat får man om man tar 1 ny maska och föregånde med. Alltså 2 maskor med på nålen när man plockar 2 bakom tumman sen.
20. Nålen under tummaskan och dra åt lite runt nålen..

bild 20    bild 21    bild 22    bild 23
21. Dra igenom.
22. En ny tummaska bildas.
23. Fortsätt nu vidare på samma sätt arbetet igenom.
24. Sy lagom hårt, det ska inte vara svårt att ta igenom nålen. Vill du ha en grövre variant här så tar du en tjockare nål.

bild 24    bild 25    bild 26
25. Du får en lite annan struktur om du gör fastsyingen annorlunda.
26. Tag båda maskbågarna så här.